Program

Dzień przed zawodami
17.30 - 19.30 zapisy w Biurze Zawodów (ul. Podpromie), wydawanie numerów startowych

W dniu zawodów
8.00 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych
10.45 ustawienie w sektorach startowych
11.00 START 
13.00 - 13.30 Meta przyjazd na metę pierwszych zawodników na krótkim dystansie
14.00 - 14.30 Meta przyjazd na metę pierwszych zawodników na długim dystansie
15.00 dekoracje
16.00 zamknięcie trasy na wszystkich dystansach