Program

Dzień przed zawodami
17.30 - 19.30 zapisy w Biurze Zawodów, al. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Łostowicką, wydawanie numerów startowych

W dniu zawodów
8.00 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych
10.45 ustawianie w sektorach startowych
11.00 START
13.00/13.30 Meta przyjazd na metę pierwszych zawodników na krótkim dystansie
14.00/14.30 Meta przyjazd na metę pierwszych zawodników na długim dystansie
15.00 dekoracje
16.00 zamknięcie trasy na wszystkich dystansach